Publiceringer

 

Lars Dagnæs har en bred publicering af rapporter og artikler inden for transport og logistik, f.eks.:

 • Trafikforbindelser mellem Øst – og Vestdanamrk. Rapport nr. 1. 1983. Ministeriet for offentlige arbejder. Planlægningsafdelingen
 • Persontrafik i Danmark i 1975 og 1981 – en sammenlignende undersøgelse. 1983. Ministeriet for Offentlige Arbejder, planlægningsafdelingen – Energiministeriet – DSB.
 • Trafik i Danmark. 1984. Ministeriet for Offentlige Arbejder, Planlægningsafdelingen
 • Fremtidens S-tog. Rapport for S-togsgruppen af 1986. 1987. DSB og HT
 • Fremtidens S-tog. 1987. DSB
 • Tunnelbane og Bybane Frederiksberg – Kastrup. 1988. DSB, Planlægningskontoret
 • Den stille revolution. Strategiplan for teknik og infrastruktur i DSB. 1990. DSB
 • Tog til fremtiden. 1992. DSB. Per Meilstrup, Knud Erik Dahl, Jesper Sejl, Asger Liebst, Lars Dagnæs
 • Godstransportens knudepunkter i Danmark i dag, Institut for Transportstudier 1996
 • parts logistik i Danmark, Transportrådet 1997
 • Konsekvenser af en fast Femer Bælt forbindelse for erhvervslivet på Fyn og i Syd- og Sønderjylland, Institut for Transportstudier 1997
 • Kombiterminal i Padborg, Institut for Transportstudier 1998
 • Dør til dør koncept med indddragelse af nærskibsfarten, Delrapport B Transportkæden, Institut for Transportstudier og Carl Bro as 1998
 • Den kompetente transportvirksomhed. Institut for Transportstudier 1999. Dagnæs, L. Ragus, L.C. og Lemoine, W.
 • Nordic Transportpolitical Network. Delprojekt 3: Konkurrenceflader og udviklingstræk. Interimsrapport. Institut for Transportstudier 1999. Dagnæs, L., og Boeshave, E.
 • Fremtidens anvendelse af elektronisk dataoverførsel i transportsektoren. Udviklingstendenser, visioner og strategier. Institut for Transportstudier 1999. Dagnæs, L. og Boeshave, E.
 • Godstransport i Nordjyllands Amt. Transportredegørelse i Nordjyllands Amt. Arbejdsgruppen om godstransport. Institut for Transportstudier 1999. Dagnæs, L., Lemoine, W. og Ragus, L.C.

 • Konkurrenceflader og udviklingstræk. Institut for Transportstudier 2000. Dagnæs, L., Boeshave, E. og Christensen, T.K.
 • Transport, infrastruktur og logistik i Jylland og på Fyn. Oplæg til behandling af infrastruktur i den jysk/fynske erhvervsredegørelse. Institut for Transportstudier 2000. Dagnæs. L. og Ragus, L.C.
 • Trafik- og transportanalyse for Viborg Amt. Godsmængder, -arter og –strømme i Viborg Amt. Institut for Transportstudier 2000. Ragus. L.C., Lemoine, W. og Dagnæs L.
 • Trafik- og transportanalyse for Viborg Amt. De nuværende og fremtidige kvalifikationskrav i godstransporterhvervet i Viborg Amt. Institut for Transportstudier 2000. Lemoine, W., Ragus, L.C. og Dagnæs L.
 • Transportbranchens InfoSystem. ”Udvikling, opbygning og implementering af et modulopbygget online transportsystem med bred anvendelsesflade i hele vognmandserhvervet”, Hovedrapport. Institut for Transportstudier, International Transport Danmark, Arbejdsgiver­foreningen for Transport og Logistik 2000. Ragus, L.C., Dagnæs, L., Jessen, M., Hansen, P.A., og Jørgensen B.H.
 • Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. Hovedrapport. Institut for Transportstudier, International Transport Danmark, Erhvervenes Tran
  sportudvalg 2000. Dagnæs, L., Egebjerg, P., Jørgensen, B.H. Bruun, P., Frank, M, Pedersen, M.H. og Boeshave, E.
 • Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. Best practice katalog. Institut for Transportstudier, International Transport Danmark, Erhvervenes Transportudvalg 2000. Dagnæs, L., Egebjerg, P., Jørgensen, B.H. Bruun, P., Frank, M, Pedersen, M.H. og Boeshave, E.
 • Final Report Strategic Study ”Strategic Study and Outline for future Action”. Main Report. NEA 2000.
 • Veje frem for Djursland. Infrastruktur og erhvervsudvikling på Djursland. Djursland Udviklings­råd, Transportrådet 2001. Christensen, T.K., Dagnæs L., Thorgaard, K., Christiansen, B., Pedersen, F og Sørensen, B.
 • Udviklingstendenser inden for logistik og godstransport. Vejdirektoratet 2001. Clausen, F., Dagnæs, L. og Egebjerg, U.
 • Udvikling i transport- og logistikerhvervet. Slutrapport fra fokusgruppe om udvikling i transport- og logistikerhvervet. Sønderjyllands Amt 2001. Dagnæs, L.
 • ”Globalisering og netværksorganisering af transport- og logistikaktiviteter. Et casestudie”. In: Charles Møller et. al. (Red.): En mosaik af dansk logistikforskning. Aalborg Universitets­forlag. Lemoine, W., Dagnæs, L. og Ragus, L.C.
 • Forsyningskæder i forandring. Konsekvenser for logistik og transport. 2002. Institut for Transportstudier, Syddansk Universitet. Lemoine, W., Ragus, L.C., Christensen, J.M., Schultz-Nielsen, A., Jørgensen, N. og Dagnæs, L.
 • Netværk og samarbejde i transportbranchen, best practice katalog. 2003. Dansk Transport og Logistik og International Transport Danmark.
 • Netværk og samarbejde i transportbranchen, håndbog. 2003. Dansk Transport og Logistik og International Transport Danmark.
 • Kundetilfredshedsanalyse – transportkøb.2003. International Transport Danmark. Dagnæs, L.
 • Padborg Transport- og Logistikcenter. Profilanalyse og udviklingspotentialer. 2002 Institut for Transportstudier. Dagnæs, L.
 • Facts og udviklingstendenser. 2003. Nordisk Transportpolitisk Netværk
 • Valg til transporttinget. Budskaber fra medlemmerne – ITDs medlemsmøder 2004. ITD
 • Infrastruktur på Djursland. Masterplan for infrastrukturen på Djursland. 2005. Djursland Udviklingsråd.
 • Den fremtidige færgebetjening af Ærø. 2005. Sammenlægningsudvalget for Ærø Kommune
 • Improving Connection between Gateways and the Hinterland. New Innovative Regional Transport Development Concepts. 2005. Kaj Ringsberg og Lars Dagnæs. Sustsaccess

 • Slutrapport fra URS arbejdsgruppe logistik og transport. URS Klynge- og Visionsprojektet. 2006. Udviklingsråd Sønderjylland Udvikling af dansk transport og logistik i et globalt perspektiv
 • Erfaringer og resultater fra de 4 første år med Danmarks Transport Akademi. 2007. Danmarks Transport Akademi.
 • Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer. 2007. Institut for Transportstudier
 • Transit Traffic by Lorry 2007. Results of the registration of lorry traffic across the borders 2007. Institut for Transportstudier.
 • Padborg 2030 Powering Transport – Powering Europe. Mio Schrøder, Claus Sandgaard m.fl.  2007. World Lab Architeccture.
 • En Grænseoverskridende Logistikregion. Cross Border Logistics. 2010. CBlog
 • Hjerteblod og bundlinje. Rapport fra et udviklingsforløb blandt 66 kvinder i mikrovirksomheder i Region Syddanmark. 2011. Erhvervenes Hus Aabenraa
 • Transportstatistik 2012. Vestskandinavien. Nordisk Transportpolitisk Netværk